classiera loader

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: بهمن ۶, ۱۳۹۷

  • بازدیدها: 156

توضیحات

بیمه عمر پاسارگاد چیست ؟

بیمه عمر بیمه ای است که برای تامین آتیه شما و فرزندانتان کار برد داردو این صنعت به عنوان یکی از پر درآمد ترین صنایع روز دنیا مطرح است.

برای این کار کافی است تا فرم درخواست نمایندگی را پر کنید تا ما با شما برای مراحل بعد تماس بگیریم.

بیمه عمر پاسارگاد قرارداد بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری ذخائر حق بیمه پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه، متشکل از مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری ، در دسترس شما قرارمیدهد تا در صورت تحقق خطر فوت و یا پس از اتمام قرارداد شما و خانواده از تامین مالی مورد نیاز برخوردار شوید.

چرا بیمه عمر پاسارگاد؟

قرارداد بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری ذخائر حق بیمه پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه، متشکل از مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری ، در دسترس شما قرارمیدهد تا در صورت تحقق خطر فوت و یا پس از اتمام قرارداد شما و خانواده از تامین مالی مورد نیاز برخوردار شوید .

تاریخچه بیمه عمر

قرارداد بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری ذخائر حق بیمه پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه، متشکل از مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری ، در دسترس شما قرارمیدهد تا در صورت تحقق خطر فوت و یا پس از اتمام قرارداد شما و خانواده از تامین مالی مورد نیاز برخوردار شوید.

چرا شما به بیمه عمر نیاز دارید؟

شما به بیمه عمر پاسارگاد نیاز دارید تا بتوانید با آرامش خاطر زندگی کنید.شما به بیمه عمر پاسارگاد نیاز دارید چون تامین آتیه خانواده را به عهده دارید .شما به بیمه عمر پاسارگاد نیاز دارید اگر نگران دوران از کارافتادگی خود هستید.

 

دیدگاه