classiera loader

خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای نقشه جامع صنعت

خدمات مشاوره ای از جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و … بررسی می شوند که هرکدام حائز اهمیت هستند.

سامانه نقشه جامع صنعت دارای تیم مشاوره متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران بازنشسته وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت و … کارکنان دولت و دیگر افراد متخصص می باشد که انواع خدمات مشاوره ای را ارائه می دهند.

در خدمات مشاوره ای با توجه به ماهیت و زمینه کاری فرد مشاوره گیرنده، خدمات مربوط متناسب ارائه شده  در صورت نیاز فعالیت هایی شکل میگیرد.

این فعالیت ها و خدمات ارائه شده برای بهبود وضعیت کار، مدیریت در کارها، نظام بخشیدن به سازمان و کنترل کردن نیرهای کاری، ریسک پذیری در کسب و کار و … انجام می شود.

اهمیت خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای می تواند مشورت دادن، فرایند تسهیل در مدیریت و آموزش، ارائه پیشنهاد مناسب باشد.

ممکن است این سوال ایجاد شود که مشاوره و خدمات مشاوره چه اهمیتی دارد؟

از لحاظ فردی اگر بخواهیم بررسی کنیم، بخش مهمی از خدمات مشاوره ای به افراد تعلق می گیرد.

ممکن است افراد زیادی که وارد سازمان ها و محیط های کاری شده باشند، در گذشته از جامعه دور مانده و در روابط اجتماعی نتواند موفق عمل کند.

خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای فردی

با توجه به اینکه نه در مدارس به وضعیت ارتباطی افراد توجه می شود و آموزش های لازم به دانش آموزان داده نمی شود و نه بسترهای مناسبی فراهم است، این افراد دور مانده از جامعه آسیب های زیادی را ممکن است متحمل شده و حتی جامعه گریز باشند.

اگر در محیط کاری این افراد مورد توجه قرار نگیرند و مدیران از خدمات مشاوره ای استفاده نکنند که این افراد شناسایی شوند و به آن ها کمک شود، این امکان وجود دارد که بحران های غیرقابل پیش بینی رخ دهد.

در خدمات مشاوره ای فردی، شخصیت شناسی و مسائل روانی افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

خدمات مشاوره ای اجتماعی و اقتصادی

از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز، در مشاوره به بررسی شرایط جامعه پرداخته شده  تا برنامه ریزی های لازم برای انجام یک کار شکل گیرد.

افراد مناسب شناسایی شده و به نحوه و اصول مدیریت توجه می شود تا در نهایت کارهای اجتماعی و گروهی به خوبی پیش بروند.

اینگونه مشاوره در سازمان های صنعتی دارای ارزش بسیار زیادی می باشد

از ویژگی های یک جامعه صنعتی، گسترده شدن و رقابت بالا در صنعت می باشد. صنعت ها در دهه های اخیر دچار تحولات بسیار زیادی شده اند و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده است.

این رخ دادها در دنیای اقتصاد نیز تاثیر زیادی داشته و سازمان هایی می توانند به موفقیت برسند که برای برداشتن هر گام، در ابتدا به خوبی شرایط را مطالعه کنند و از افراد متخصص و با تجربه مشاوره گیرند.

خدمات مشاوره ای

در خدمات مشاوره ای اجتماعی نیز راهنمایی های لازم در این زمینه ارائه می شود.

تیم مشاوره نقشه جامع صنعت، در حوزه های مختلفی آماده مشاوره دادن می باشد. البته تمامی این حوزه ها به یکدیگر مربوط هستند که این خود یک امتیاز برای افراد و مدیرانی می باشد که نیاز به مشاوره و خدمات مشاوره ای دارند.

مشاوره صنعتی، مشاوره مدیریتی، بازاریابی، توسعه کسب و کار و … منجر می شود تا افراد و مدیران در زمینه های متعدد آگاهی کسب کرده و به موفقیت برسند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.