classiera loader

جزئیات آگهی

 • اضافه شده: دی ۳۰, ۱۳۹۷

 • بازدیدها: 160

توضیحات

توضیحات مالیات بیمه عمر پاسارگاد

 • ماده ۱۳۶ مالیات های مستقیم قانون اساسی: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسه های بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
 • ماده ۱۳۷: همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر، از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.
 • ماده ۲۴: اموال زیر از مشمول مالیات این فصل خارج است: وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
 • قانون انحصار وراثت: یعنی بلافاصله پس از فوت سرمایه و اندوخته بیمه عمر پرداخت می شود.
 • بیمه عمر جزو اموال ماترک دارایی است که قابل مصادره نیست.
 • انعطاف پذیری: شخص می تواند سرمایه و یا حق بیمه عمر خود را به هر میزان که مایل باشد افزایش دهد.
 • شرایط بیمه عمر را خود تعیین می کنید نحوه ی پرداخت، مبلغ پرداخت و …
 • ضمانت نامه: بیمه نامه عمر به تدریج و با ایجاد اندوخته سرمایه گذاری تبدیل به یک ضمانت نامه معتبر مانند اسناد مالی و اعتباری در معاملات،کار و زندگی خواهد شد.
 • وام: بیمه گذارییمه عمر پاسارگاد می تواند پس از گذشت ۲ سال تمام از تاریخ بیمه نامه عمر خود تا سقف ۹۰% ارزش بازخریدی را درخواست وام نماید: نحوه محاسبه بازپرداخت وام در بیمه عمر اینگونه است که مقدار مبلغی را که شرکت بعنوان سود خود اعلام می کند بعلاوه ۴۴ درصد کارمزد باید بازگردانده شود. درصورتیکه بازگرداندن وام دچار مشکل شود،سود اعلام شده در پایان بیمه نامه به همان میزان دچار مشکل می شود.

برداشت وام در بیمه عمر پاسارگاد

 • قابل برداشت بیمه عمر پاسارگاد: بیمه گذار دارای شرایط وام می تواند از اندوخته خود نیز برداشت کند و به صندوق خود بازگرداند اما به همان مقدار برداشت از اندوخته وی کسر می گردد.
 • پوشش در سطح جهان: پوشش بیمه عمر در سطح جهانی می باشد یعنی در کل کشورهای دنیا پوشش فوت، حادثه و درمان شامل بیمه شده می باشد غیر از مناطق قطبی، استوا و مناطق جنگی.
 • فسخ: بیمه عمر در هر زمان قابلیت فسخ را داراست و در تاریخ فسخ می تواند ارزش بازخریدی خود را دریافت کند.
 • با تورم هماهنگی دارد: با گذشت زمان سپرده های بانکی بخاطر تورم ارزش کمتری پیدا می کند بخاطر این مهم ویژگی هماهنگی با تورم در این بیمه نامه ایجاد شده است که به شیوه های زیر ممکن می باشد:
 1. افزایش حق بیمه عمر پاسارگاد به میزان درصد تورم بین ۵ تا ۲۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل و متناسب با آن افزایش سرمایه فوت و اندوخته.
 2. افزایش حق بیمه عمر با درصدی بیشتر از درصد افزایش سرمایه فوت.
 3. افزایش حق بیمه عمر و ثابت نگه داشتن سرمایه فوت.
 • ذینفع قرارداد را خود مشخص کنید: در بیمه عمر، بیمه گذار حق دارد ذینفع قرارداد را خود مشخص کند و در هر سال آنها را نیز تغییر دهد. یعنی سرمایه بیمه عمر درصورت حیات به شخص دیگری برسد یا  بیمه گذار می تواند مبالغ قرارداد خود را درصورت حیات به شخص دیگری واگذار کند. قابل توجه اینکه اگر استفاده کننده درصورت حیات شخص دیگری باشد بیمه گذار دیگر نمی تواند به اختیار خود او را عوض کند لذا منوط به گرفتن رضایت از شخص مورد نظر خواهد بود.

دیدگاه