classiera loader

مشاوره مدیریتی

مشاوره مدیریتی

مشاوره مدیریتی: با توجه به بخش بندی شدن سازمان های صنعتی و تجاری، تفکیک قسمت های یک سازمان از یکدیگر مدیریت سازمان معقوله ای حساس می باشد.

مدیریت در سازمان و یا واحد تولیدی با مدیریت در سازمان و یا واحد خدماتی بسیار متفاوت است. نوع استراتژی مدیریت در واحد تولیدی یک سازمان باید به نحوی صورت گیرد که بر خط تولید نظارت شود، کیفیت کالاهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف واحد تولیدی مشخص شده و بر روی آن ها کار شود.

همچنین در یک سازمان و یا واحد تولید، مدیر سازمان باید به نحوی مدیریت کند که کارکنان آن مجموعه بالاترین بازدهی را داشته باشند و نیروی خود را بیهوده تلف نکنند و کار با رعایت نظم و ترتیب پیش رود.

اما در یک سازمان و یا واحد خدماتی شیوه مدیریتی به گونه ای دیگر جواب می دهد و بر اساس آن سازمان باید چارچوب مدیریتی اجرایی شود.

در یک سازمان ممکن است از اقشار و فرهنگ های متفاوت برای کار دور یکدیگر جمع شده باشند و هرکدام از کارکنان دارای یک سری خصوصیات اخلاقی می باشند و یک مدیر باید بتواند افراد را سازماندهی کرده و به نحوه مطلوب بدون اینکه اختلالی پیش آید از آنها استفاده کند.

مدیریت یک امری ساده نیست و کسی می تواند یک مدیر موفقی شود و یک سازمان را به نحو احسن مدیریت کند که با استراتژی های مدیریتی آشنا باشد و بداند در هر موقعیت از چه تاکتیکی باید بهره ببرد.

مدیریت منابع، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، مدیریت بهره وری، مدیریت مالی و … هرکدام دارای مکانیزم هایی هستند و تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

مدیریت کل مجموعه نیز باید بتواند قابلیت و تخصص این امر را داشته باشد که بتواند هر بخشی را به خوبی کنترل و مدیریت کرده و همه ی بخش های سازمان را با یکدیگر هماهنگ کند تا اختلالی در روند فعالیت سازمان پیش نیاید.

مشاوره مدیریتی

مشاوره مدیریتی

علاوه بر مدیریت درون سازمانی و بخش های مختف یک سازمان، با توجه به گسترده شدن فعالیت های صنعتی و تجاری، مدیریت خارج سازمان نیز اهمیت ویژه ای دارد.

رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها ایجاب می کند که سازمان ها بتوانند مدیریت خارج از سازمان هم در دست بگیرند و بتوانند یک هماهنگی دقیق و حساب شده میان داخل و خارج سازمان ایجاد کنند.

بعد از اینکه یک هماهنگی لازم بین داخل و خارج سازمان تشکیل شد، مدیر مجموعه باید بتواند به خوبی از نحوه فعالیت را تحلیل و بررسی کند و بر طبق آمار بدست آمده نقاط ضعف را پوشش داده و حرکت مجموعه را بهینه سازی کند.

مشاورین سامانه نقشه جامع صنعت که از اساتید دانشگاهی، مدیران بازنشسته و وزاتخانه هایی از قبیل وزارت نفت، صنعت، نیرو و … می باشند آماده ارائه مشاوره مدیریتی و خدمات مشاوره مدیریتی می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت ایرانیان ماندگار در تماس باشید و از خدمات مشاوره رایگان استفاده کنید.

مشاوره مدیریتی در کسب و کار