classiera loader

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

  • بازدیدها: 160

توضیحات

چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره : چانه زنی عبارت است از جستجو برای کسب منفعت به واسطه یک توافق. وقتی که مردم، سازمان ها ویا کشورها به چانه زنی می پردازند، تلاش می کنند درباره اولویت های یک دیگر اطلاعات جمع اوری کنند و بر ارزیابی دیگران از اولویت خود تاثیر بگذارندوبرای کسب توافق های دوجانبه، به تدابل پیشنهادات بپردازند.

اگر به دنبال رابطه بلند مدت با طرف مقابل هستید، یا درحال خرید از یک دوست یا فروش به دوستان،خویشاوندان یا تامین کنندگان بلند مدت هستید، فقط باید برای رسیدن به توافق چانه زنی کنید. چانه زنی همچنین قوام بخش تمام مذاکرات عمده مربوط به تعیین قیمت در معاملات مربوط به کالاهای عمده تجاری، اختلاف با اتحادیه های کارگری، مذاکرات دیپلماتیک و مانند انهاست.

چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره

چرا چانه زنی

مردم، سازمان ها و دولت ها درگیر چانه زنی می شوندزیرا خواهان چیزی هستند که یا متعلق به دیگران است و یا دیگران ان راتحت کنترل دارند. ان ها برای گگرفتن انچه می خواهند،مردم در حالت عادی برسر هر مطلبی، مانند کارهای خانه یا اداره،حقوق و منافع و قیمت کااهای در خواستی، به چانه زنی می پردازند. سازمان ها و دولت ها هم درباره همه چیزاعم از قراردادهاو حوزه اختیاراتشان چانه زنی می کنند  و اقدام انها اغلب بل حضور مذاکره کنندگان خیره هدایت می شود.

چانه زنی به طور معمول در مقابل پول، کالا یا خدمات انجام می شود که هر یک از ان ها یا ترکیبی از انها می تواند جایگزین دیگری شود. اغلب یک چانه زن چیزیرا که کمتر نیاز دارد یا برایش ارزش کمتری دارد ارائه می دهد و در ازای ان چیزی دیگری مطالبه می کند که برایش مهمتر یا باارزش تر است. کشوری که مازاد محصول قهوه دارد،سعس می کند ان را با نفت، مواد غذایی یا کالاهای دیگر عوض کند و یا با پرداخت پول،کالاهای موردنیاز را خریداری کند.

حتی تجربیات روان شناختی نشان داده است که مردم به طور معمول بیشتر راغب هستند جلوی ضرر را بگیرند تا منفعت کسب کنند.

دیدگاه