classiera loader

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: مهر ۲۶, ۱۳۹۶

  • بازدیدها: 372

توضیحات

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد : مزایایی که فناوری اطلاعات درسازمان ها ایجاد می کند از جمله در صرفه‌جویی هزینه ها جلوگیری ازخطاهای انسانی،اثربخشی سازمانی،افزایش بهبود کارآیی و درآمد بسیار قابل تأمل می باشد. به همین خاطر، امروزه سرانه هزینه فناوری اطلاعات به ازای یک نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی کشورها مطرح می شود.
فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه دراثر افزایش دسترسی به اطلاعات ، پردازش وباز یابی آن خواهد شد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

آینده از آن سازمان هایی خواهد بود که خود را با واقعیات جدید والزامات آن هماهنگ می‌سازند، مدیرانی که به دنبال استفاده از فناوری اطلاعات ( IT) دراجرای مدیریت هزینه های کیفیت هستند، می توانند با عنایت به تجزیه وتحلیل اطلاعات وخرابی، همزمان با بررسی های بازار، خطوط تولید، آزمایش ها وطرح قابلیت های اطمینان محصول، ضمن افزایش کیفیت که همانا خواست مشتری است، هزینه های کیفیت را کاهش بخشند

کراسبی (Philip Crosby ) درشاه کارخویش (?uality Is Free (1979 تصریح می کند که هزینه های دستیابی به یک سطح کیفیت را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- هزینه های غیر قابل اجتناب(تبعی ):

مربوط به پیشگیری ، باز رسی، نمونه گیری وغیره می شوند.

ب- هزینه های قابل اجتناب (اختیاری ) :

به محصولات معیوب وشکست های محصول مرتبط می شود شامل: ضایعات مواد، نیروی کاری که صرف دوباره کاری می گردد، فرآیند شکایت وضررهای مالی ناشی از نا خوشنودی مشتریان.

کانویی (۱۹۹۲) مدعی است که دراکثر سازمان ها ۴۰ درصد مجموع فعالیت ها، چه انسانی وچه ماشینی ، تلف می شود. اگر بتوان این ضایعات را ازبین برد یا به طور چشمگیری کاهش داد، قیمت واحدی که بایستی بابت کالا وخدمات محاسبه گردد تا بازده سرمایه خوبی را به بار آورد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

بطور کلی می توان هزینه های کیفیت را به چهار دسته تقسیم بندی نمود که عبارتند از:

۱- هزینه های پیشگیری (prevention)

۲- هزینه های ارزیابی (Appraisa)

۳- هزینه نقص داخلی (costs Internal failure)

۴- هزینه نقص خارجی (costs External failure)

۱- هزینه های پیشگیری:

مجموعه هزینه هایی را شامل می شود که سازمان برای جلو گیری از ضایعات وکالای نامرغوب وبروز اشکالات صورت می دهد. مواردی همچون: هزینه های مهندسی وبرنامه ریزی کیفیت، طرح بازنگری محصولات جدید، آماده سازی آزمایش ها، ارزیابی عملکرد محصولات جدید وتمامی فعالیت های طراحی قبل از تولید نهایی وهزینه های قرار داد ها ومناقصات وغیره)، طراحی فرآیندها، آموزش وانتقال دانش کیفیت به کارکنان وجمع آوری وتجزیه وتحلیل داده های کیفیت، ظرفیت های مطالعات ، جستجوی همکاران وکیفیت طراحی.

۲- هزینه های ارزیابی:

کلیه هزینه هایی که برای تعیین سطح واقعی کیفیت محصولات قبل از ارسال به مقصد مشتری انجام می گیرد: مانند هزینه های بازرسی مواد اولیه ورودی، آزمایش محصولات تولیدی( دوام وطول عمر وغیره)، ارزیابی وسایل آزمایش ونگهداری آنها،پذیرش وتست، تعمیر تجهیزات ، بازرسی وگزارش تست، حقوق پرداختی به بازرسان وسایر مواردی که صرف بازنگری می شود.

۳- هزینه های خرابی داخلی:

کالای خروجی مطابق با استاندارد وسطح کیفیت انتخابی نبوده وبه عنوان کالای معیوب شناخته شود درصورتی که هنوز به مقصد مشتری ارسال نشده باشد. مواردی همچون هزینه های دورریزها، ضایعات ، دوباره کاری، آزمایشات مجدد، تجزیه وتحلیل خرابی وضایعات ، توقف خط وفروش محصولات نامرغوب، تغییرات طراحی ، تایپ مجدد نامه ها، تأخیرات زمانی وهزینه های موجودی ها.

۴- هزینه های نقص خارجی :

این هزینه ها بدترین نوع هزینه های کیفیت هستند وبیشترین آسیب را به سازمان وشرکت وارد می آورد. دراین حالت محصول به مقصد مشتری ارسال می گردد وبه خاطر خرابی به شرکت سازنده برگشت داده می شود. از موارد این نوع هزینه می توان به تنظیم شکایات ، هزینه های برگردان محصول ، ارایه گارانتی ، از دست رفتن شهرت وبازار، هزینه های بازدید مشتری، آموزش کاربردی وباز گشتی ها وتماس های مکرر وغیره اشاره نمود. هزینه های کیفیت نقش مهمی را درارایه خدمت به خصوص درسازمان های تولید دارد.

مدیریت باید این هزینه ها را درجهت ایجاد استراتژی بهبود کیفیت در درون سازمان به خوبی درک نماید. سازمان هایی که فکر می کنند بخاطر دردسترس بودن مشتری برای محصول ، به دنبال کیفیت نیستند و از تاثیر فناوری اطلاعات بی بهره اند، اصولاً جایگاهی درنظام تولید جهانی ندارند ومحکوم به شکست هستند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

مثلث هزینه، کیفیت ودسترسی

یکی از مهمترین واساسی ترین نقش های مدیریت الکترونیکی ، افزایش ضریب توانمندی درمدیریت هزینه های کیفیت سازمان ها است. شواهد وتحقیقات نشان می دهد که فناوری اطلاعات توانایی وپتانسیل لازم برای کاهش هزینه های کیفیت را دارا می باشد. دسترسی وسیع (اطلاعات ، دانش ، دانایی وخرد) وحفظ کیفیت درسطح مطلوب ، باعث می شود تا سازمان ها هزینه کمتری بپردازند. بکارگیری درست واثربخش فناوری اطلاعات به معنی کاهش هزینه هاست.

تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش درآمد

توسعه کسب و کار

تجارت الکترونیک

کسب و کار

کسب ذرآمد

توسعه کسب درآمد

کسب در آمد

راه های کسب درآمد

کسب درآمد بدون سرمایه

کسب درآمد با سرمایه کم

کسب درآمد اینترنتی

تاثیر تجارت الکترونیک در کسب و کار

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیک و افزایش درآمد

برچسب ها :

دیدگاه