میترینگ و پرووینگ

Great Deal

میترینگ و پرووینگ

تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰

  • تالیف:سید تقی عادل
  • اولین کتاب ایران در این حوزه
  • عرضه به صورت فیزیکی و الکترونیکی PDF

توضیحات

میترینگ و پرووینگ

وضعیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران،خوشبختانه عمده نفت و میعانات صادراتی از ترمینال های صادراتی با میترهای C.T و دقیق صادر می شوند .این میترها به طور مرتب از سوی نهاد ناظر و با حضور شرکت ها ناظر شخص ثالث مورد بررسی و نظارت قرار گرفته و عملیات میترینگ و پرووینگ آنها سالیانه انجام می شود ترمینال های خارک ،عسلویه ،طاهری و لاوان دارای میترهای بسیار دقیق هستند و در دیگر ترمینال ها نظظیر بهرگان،سیری و شناور سورنا از روش های استاتیک استفاده می شود.

تنها ۰/۰۵۰ از نفت خام و میعانات تحویلی به شرکت های پالایشگاهی داخلی توسط میترهای C.T اندازه گیری می شود وبه همین دلیل و بر اساس روابط تعریف شده بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران،مقادیر اندازه گیری شده در داخل مخازن پالایشگاه ها،مبنای مبادلات خوراک پالایشگاه ها است با اجرای پروژه یبهبود سیستم های اندازه گیری ،هزینه های تحویل و تحول کاهش می یابد.

نفت و مایعات گازی تحویلی به واحدهای پتروشمی با میترهای C.T اندازه گیری می شود.

میترینگ و پرووینگ

گازها :عمده گاز تولیدی شرکت ملی نفت ایران گاز غنی می باشد این گاز از منابع گازی مستقل یا از مخازن نفتی به صورت گاز همراه نفت خام تولید می شود.گاز استخراج شده از منابع گازی مستقل طی فرآورش های اولیه و مقدماتی به شرکت ملی گاز ایران و شرکت های خصوصی تحویل می شود به دلیل ماهیت ترکیبی گازهای غنی که در اکثر موارد حامل مایعات گازی می باشند،سیستم های میترینگ کنونی با قابلیت C.T امکان اندازه گیری دقیق این گازها  را ندارند.از این رو اندازه گیری گاز غنی با دقت های در حد C.T مستلزم مطالعه و بررسی در این زمینه می باشد.گازهای غنی همراه نفت خام به دلیل همراه داشتن مایعات گازی که ارزش زیادی دارند ،در واحدهای گاز و گاز مایع فراورش شده و گاز خروجی از این واحدها به شبکه مصرف یا واحدهای تزریق گاز تحویل می شود.